สอนให้เก่ง เน้นเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาได้

จับประเด็น, ใช้ Concept เป็น, ประยุกต์ได้สร้างสรรค์นอกกรอบ
เพื่อสอบได้คะแนนสูง
(ไม่ได้สอนแนวกวดวิชา)
จากประสบการณ์สอน น้องหลายคนเรียนเลข GRE กับพี่...ไม่เกิน 3 ชั่วโมงเท่านั้น ก็สอบได้คะแนนสูง

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 3043

ติว GRE เลข, ติวเลข GRE พี่กิ๊ก SmartMathsTutorติว GRE

          จากประสบการณ์สอน พี่พบว่า เนื้อหา GRE มีไม่มาก และ โจทย์ไม่ซับซ้อน (ง่ายกว่า GMAT หลายเท่า) ใช้เวลาสอนไม่กี่ชั่วโมง ผู้เรียนก็สามารถทำข้อสอบได้ เพราะว่าโจทย์ข้อสอบ GRE จะยากเฉพาะระดับ Hard ที่ต้องใช้วิธีคิดวิเคราะห์ขั้นสูง มองภาพรวมของปัญหาได้ รู้เทคนิคทริกลัด ฯลฯ จึงจะทำข้อสอบทั้งหมดได้ถูกต้อง ทันเวลา และ สอบได้คะแนนสูง อีกประเด็นหนึ่ง ที่ใช้เวลาเรียนเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้นั้น ก็เพราะว่า "โจทย์ข้อสอบจริง"...มีลักษณะคล้ายโจทย์ในหนังสือ...เทคนิควิธีคิดลัดจึงอยู่ในหนังสือทั้งหมด... เพียงแต่ "เทคนิคลัด" เหล่านี้...น้องไม่รู้  จึงทำให้น้องคิดได้ช้า และ สอบได้คะแนนต่ำกว่าที่ต้องการ

          ดังนั้น เทคนิควิธีคิดลัดที่พี่สอน สามารถเอาไปใช้ในการสอบจริงได้ และ ช่วยให้น้องสอบได้คะแนนสูงกว่าเดิม...แน่ 

          ในข้อสอบ GRE ระดับ Hard ลักษณะโจทย์มี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ โจทย์จะหลอกให้เบี่ยงประเด็น ทำให้เสียเวลาคิด หรือ คิดไม่ออก อีกลักษณะหนึ่ง คือ โจทย์จะคิดตรงๆไม่ได้ ทำให้คิดไม่ออก และ เดาไม่ได้ ซึ่งถ้ารู้วิธีคิดวิเคราะห์, มองภาพรวมของปัญหาได้, รู้ทริกลัด, ใช้ Concept เป็น, แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ฯลฯ น้องจะยังคงทำข้อสอบข้อนั้นได้ไม่เกิน 30 วินาที...รวมอ่านโจทย์ด้วย และ ที่สำคัญ โจทย์ GRE มีรูปแบบไม่หลากหลาย วิธีแก้ปัญหายังคงใช้เทคนิค และ วิธีคิดแบบเดิมๆ...แม้ว่า จะเป็นโจทย์ระดับ Hard ก็ตาม

          ซึ่งวิธีคิดวิเคราะห์ขั้นสูงใน GRE เป็นการมองภาพรวมของปัญหา, จับประเด็นได้, ใช้ logic เป็น, สามารถนำ Concept มาใช้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น, มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์, แก้ปัญหานอกกรอบได้ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ
          1. น้องที่ไม่มีเวลาอ่าน และคิดว่า ถ้ามีคนช่วย guide วิธีคิด, สรุปภาพรวมให้, แนะเทคนิคลัด ฯลฯ ก็จะทบทวนทำโจทย์ข้อสอบต่อยอดด้วยตัวเองได้
          2. น้องที่อ่านและทำโจทย์ข้อสอบ GRE มาบ้างแล้ว ตอบถูกแต่ยังคิดช้า หรือ คิดไม่ออก น้องรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้ว อยากรู้เทคนิควิธีคิดอย่างไรถึงเร็วและถูกต้อง ก็นัดติวได้เลยครับ
          3. พิเศษ สำหรับน้องหัวดีที่ต้องการคน guide เทคนิควิธีคิดเฉพาะข้อสอบระดับ Hard พี่ก็รับสอน น้องนำโจทย์ข้อที่สงสัยเตรียมไว้ให้พี่สอนได้เลยครับ
          ทั้งนี้น้องต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร, เลขเศษส่วน, เลขทศนิยม, เลขยกกำลัง, ถอดราก(root), การแยกตัวประกอบ, สมการกำลังสอง, สูตรพื้นที่+ปริมาตรของสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และ วงกลม ฯลฯ
          อ่านเนื้อหาพื้นฐานเหล่านี้ได้ในส่วน Math Review ของหนังสือ พี่จะไม่มาสอนสิ่งเหล่านี้โดยละเอียดเหมือนสอนเด็กประถม มัธยมนะครับ

รูปแบบการเรียน
          ให้น้องทำโจทย์มาก่อน เขียนวิธีคิดใส่กระดาษเป็นข้อๆ แล้วมาเฉลยให้พี่ฟัง พี่จะดูวิธีคิดของน้อง เพื่อหาและแก้ไขจุดอ่อนของน้อง, ปรับวิธีคิด-มุมมองในการแก้ปัญหา, แนะ Concept, ใบ้เทคนิค, เสริมความเข้าใจเชิงลึกและทริกลัด เพื่อให้น้องเข้าใจขึ้น และ สอบได้คะแนนสูง

          ใช้หนังสือ The Official Guide to the GRE Revised General Test, 2nd Edition (ISBN-13 : 978-0071791236)

ให้น้องทำโจทย์ในหนังสือหน้า..เหล่านี้...มาก่อนได้เลย
          GRE Quantitative Reasoning Practice Questions
               - หน้า 145 ถึง 163

          Section 5 Quantitative Reasoning
          Test 1
               - หน้า 330 ถึง 336
          Test 2
               - หน้า 457 ถึง 463

          Section 6 Quantitative Reasoning
          Test 1
               - หน้า 338 ถึง 344
          Test 2
               - หน้า 465 ถึง 472

          และ อีกเล่มหนึ่ง GRE(ETS) Practice Book for the Paper-delivered GRE General Test Second Edition
          Download ได้ที่ https://www.ets.org/s/gre/pdf/practice_book_GRE_pb_revised_general_test.pdf

ให้น้องทำโจทย์ในหนังสือหน้า..เหล่านี้...มาก่อนได้เลย

          Section 5 Quantitative Reasoning
               หน้า 71 ถึง 80

          Section 6 Quantitative Reasoning
               หน้า 81 ถึง 90


ระยะเวลาเรียน
          - เรียนครั้งละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
          - แต่จากประสบการณ์สอน ส่วนใหญ่เรียนแค่ 2 ชั่วโมง (มีน้อยคนที่เรียน 3 ชั่วโมง) น้องก็เข้าใจวิธีคิด, get concept และ มั่นใจในตัวเองว่า กลับไปอ่านทบทวนทำโจทย์ด้วยตัวเองได้
          - เคยมีคนพิเศษคนหนึ่งที่ ต้องการ เรียนถึง 4 – 5 ชั่วโมง เพราะต้องการความมั่นใจในการทำโจทย์ได้เองในวันนั้นเลย

สถานที่เรียน
          - Villa market BTS อารีย์ หรือ ตามเส้นทางรถไฟฟ้า (BTS, MRT)
          - หรือ ติว Online ผ่าน Skype, Line

วัน-เวลาที่สะดวกสอน
          - จันทร์ เสาร์ เวลาที่สะดวก 05.00 – 24.00 น.
          - อาทิตย์ สะดวกเฉพาะช่วงเย็นหลัง 16.00 น.
     Note : พี่อยากให้น้องเรียนช่วงเช้า หรือไม่ก็บ่าย เพราะเวลาที่เหลือน้องจะได้ทบทวนทันที ซึ่งสำคัญมาก ทำให้น้องไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนไป

อัตราค่าเรียน GRE ตัวต่อตัว (เรียนคนเดียว)
          - เรียน 2 ชั่วโมง 3,000 บาท
          - เรียน 3 ชั่วโมง 4,500 บาท
          - เรียน 4 ชั่วโมง 5,600 บาท
          - เรียน 5 ชั่วโมง 6,500 บาท
          - ติว Online ผ่าน Skype, Line ลด 10% (เฉพาะเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป)
     พิเศษสำหรับเด็กเก่ง
          - เรียน 1 ชั่วโมง สอนผ่าน Online เฉพาะข้อระดับ HARD และ โจทย์ข้อสอบที่น้องสงสัย ชั่วโมงละ 2,000 บาท (ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ประมาณ 20 – 30 ข้อ หรือ มากกว่า)
          - ส่งโจทย์มาให้พี่อ่านก่อน เพื่อพี่เตรียมสอน

อัตราค่าเรียน GRE เป็นกลุ่มย่อย
          - ตามตกลง

ผลงาน...คำติ-ชมจากผู้เรียน
พี่กิ๊ก 
Line : SmartMathsTutor, โทร : 082-558-1100